JUGOSLOVENI NA SVETSKIM FUDBALSKIM PRVENSTVIMA (Yugoslavia @ World Cup 1930 - 1982)

Unique and hard to find.