LES CORTS I EL BARCA: VUITANTA-CINC ANYS D'HISTORIA COMPARTIDA

Unique and hard to find.