NIET OVER EEN NACHT IJS. GeSCHIEDSCHRIJVING VAN DE SCHAATSSPORT IN NEDERLAND 1882 - 1982

Unique and hard to find.