OVERWINNAARS IN DE ZES-DAGENKOERS TE BRUSSEL 1933. PIJNENBURG EN SCHOEN (Review Six Days Brussels 1933)

Unique and hard to find.