VAN 'T ZWUMKOTJE TOT KONINKLIJKE KANO CLUB LIER 1955 - 2005

Unique and hard to find.