100 JAHRE S.V. VIKTORIA E.V. ASCHAFFENBURG

Unique and hard to find.